Filozofia Szkoły

Rośnie nowe pokolenie,
nowa wznosi się fala.
Idą z wadami i zaletami.
Dajcie warunki, by wzrastali lepsi

J. Korczak

Świat się zmienia. Pędzi, jest coraz bardziej niezrozumiały, chaotyczny. Głębokie przemiany zachodzące przez ostatnie lata w otaczającej nas  rzeczywistości, nie pozostają bez wpływu na stan polskiej oświaty. Nie pozostają także bez znaczenia dla nas i dla naszych  dzieci. One – w przyszłości – będą musiały odnaleźć się w codzienności,  która może okazać się dla nich zbyt dużym wyzwaniem. Może – ale nie musi. I w tym miejscu kluczową rolę powinna pełnić  szkoła.

Szkoła nie jest formą spędzania czasu. Nie jest kursem przygotowawczym do kolejnego etapu edukacji. Nie jest etapem „po prostu do przejścia”, który zostawia się za sobą niczym przelotną znajomość.

Kilkanaście lat życia człowieka spędzonych wśród rówieśników i nauczycieli to okres o decydującym znaczeniu dla jego rozumienia świata i szeroko pojętej, późniejszej egzystencji. Szkoła – obok rodziny – to środowisko ponoszące odpowiedzialność za kształtowanie się osobowości dziecka, za jego późniejsze wybory, postawy i sposób patrzenia na rzeczywistość.

Współczesne szkolnictwo powinno dokonać realnych zmian w zakresie funkcji szkoły, celów edukacji oraz szeroko pojętej praktyki oświatowej. Wiadomo jednak, że „powinność” bywa niekiedy pustą literą. Nie u nas.

Odpowiadając na wyzwania współczesnego świata, stworzyliśmy miejsce nowoczesnej, wielowymiarowej i przyjaznej dziecku edukacji. Zakładamy, że poza nauką każdy kontakt dorosłego człowieka z dzieckiem jest niesłychanie ważny. Jeśli potrafimy uszanować jego godność, jeśli pozwalamy wypowiadać mu swoje sądy, opinie i poglądy, stwarzamy mu bazę i fundament do rozwoju – zarówno do  wkraczania w świat wiedzy i nauki z otwartą głową, zapałem i zainteresowaniem, jak i do wkraczania w skomplikowaną sieć relacji międzyludzkich.

Jaka powinna być dzisiejsza szkoła?

W naszym przekonaniu powinna pomagać swym uczniom w wyborze drogi życiowej, otwierać przed nimi możliwości oraz dawać przykłady, jakimi wartościami warto się kierować, aby w późniejszym życiu być spełnionym dorosłym. Pomagać wzmacniać poczucie własnej wartości i doceniać oraz szanować wartości wyznawane innych ludzi.