Język Angielski – jak uczymy?

METODA CLIL W MOJEJ SZKOLE

Content and Language Integrated Learning – czyli Zintegrowane Nauczanie Języka i Treści Przedmiotowych

¢  CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania treści niejęzykowych, co pozwala rozwijać wiedzę przedmiotową oraz  znajomość języka obcego.

¢  Wprowadzenie tego podejścia do codziennej praktyki szkolnej przyczynia się do  wzrostu poziomu umiejętności językowych i wiedzy przedmiotowej uczniów. Nazywamy  to terminem edukacji zintegrowanej.

¢  Efektywność podejścia CLIL opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy nauczycielami języka obcego i przedmiotu.

CLIL REALIZOWANY JEST PRZEZ

¢  Nauczyciela języka, który realizuje w języku angielskim treści przedmiotowe,

¢  Nauczyciela innego przedmiotu, który  wykorzystuje język jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie,

¢  Współpracę nauczycieli – opracowywane materiały powinny uwzględniać potrzeby zarówno nauczyciela języka angielskiego, jak i nauczyciela innego przedmiotu (włączając edukację wczesnoszkolną). 

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOJEJ SZKOLE

¢  Interdyscyplinarny system nauczania języka angielskiego – integrowanie treści z zakresu wiedzy przedmiotowej z językiem angielskim (oraz, w miarę możliwości, z językiem  hiszpańskim na drugim etapie nauczania) 

¢  Zwiększenie ilości godzin języka angielskiego z jednoczesnym przesunięciem akcentu na komunikację, oraz urozmaicenie metod nauczania o „żywą naukę języka”

¢  Nauczanie przedmiotowe z elementami języka angielskiego – (w procesie decyzji) – drugi etap nauczania (klasy IV-VIII)

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY I-III

7 godzin/tygodniowo, w tym:

¢  English lesson  3 godz. (z podziałem na grupy  wg stopnia zaawansowania)

¢ Key to learning 1 godz.

¢  Music & Art English 1 godz.

¢  Drama 1 godz.

¢  Communication 1 godz.

¢  Przygotowanie do egzaminów YLE – dla chętnych

 

JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

Język angielski – 7 godzin/tygodniowo, w tym:

¢  English lesson 3 godz. (z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania);

¢  Drama 1 godz.

¢  Communication 1 godz.

¢  Projects 1 godz.

¢  Przygotowanie do egzaminu 1 lub 2 godz.

¢  Przygotowania do certyfikatów dla chętnych.

 

UZUPEŁNIENIE NAUCZANIA JĘZYKÓW

¢  Wolontariat w szkole – wolontariusz obecny procesie dydaktycznym, na przerwach oraz w opiece świetlicowej;

¢  Zorganizowanie biblioteczki książek w j. angielskim i hiszpańskim – na obu poziomach nauki;

¢  Nawiązanie kontaktu ze szkołą w Europie, np. w Holandii (wymiana korespondencji, w przyszłości wymiana uczniów na kilkudniowe pobyty)

¢  Zielona szkoła z językiem angielskim

¢  Współpraca z XXXIV L.O. im. Miguela de Cervantesa