Samorząd Uczniowski

Szkoła Uczniowski to w pewnym sensie wszyscy uczniowie. Jak wiadomo jednak, każda władza wymaga reprezentacji – z tego względu także i u nas odbyły się w stosowne, w pełni demokratyczne wybory.

Sam dzień był bardzo ekscytujący. Kandydaci prezentowali swoje programy, a potem odbyło się głosowanie i oficjalne ogłoszenie wyników: wybrany został Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarza/Skarbnika w jednym. Do obowiązków nowej „władzy” należy dbanie o komunikację wewnętrzną, pomoc uczniom w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych i utrzymywanie dyplomatycznych kontaktów między klasami.

Oprócz tradycyjnych struktur stworzyliśmy także grupy robocze, zwane departamentami.

I tak, mamy:

Departament  Sportu,  który zajmuje się zdobywaniem informacji o aktualnych, ciekawych imprezach sportowych, organizowaniem szkolnych turniejów, dbaniem o sprzęt sportowy w szkole. Opiekę nad tym departamentem sprawuje nauczyciel W-F.

Departament Zagraniczny dba o naszą wiedzę na temat świata, zajmuje się wyszukiwaniem ważnych i ciekawych wydarzeń spoza szkoły. Ponadto departament ten współorganizuje imprezy szkolne. Opiekuje się nim nauczycielka języka angielskiego.

Departament Prasowy jak spod ziemi wykopuje ciekawe wydarzenia z przeszłości, pilnuje, żeby nasi uczniowie wiedzieli to wszystko, co warto wiedzieć o dawnych czasach. Ważne daty, wydarzenia historyczne, wynalazki to jest to, co „prasowi” lubią najbardziej. W każdym semestrze zapewnia innym uczniom wydrukowaną, szkolną gazetkę. Ten departament pozostaje pod opieką nauczycielki języka polskiego.

Ważnym elementem pracy SU są zebrania i spotkania z nauczycielami oraz dyrektorem. Odbywają się one według ustalonego harmonogramu.

Każdy uczeń ma prawo do tego, aby wiedzieć, gdzie – w razie czego – szukać pomocy z zewnątrz i gdzie udawać się w ważnych dla niego sprawach, a jednocześnie pozostać anonimowy.