Terapia SI

Tzw. terapia SI powstała z myślą o dzieciach mających zaburzenia z integracją sensoryczną, czyli – z przetwarzaniem sygnałów płynących z otoczenia. Praca tą metodą poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, a w związku z tym – motorykę rozwijającego się człowieka. Jednocześnie, kształtując napięcie mięśniowe i koordynację ruchową poprawia umiejętności językowe i poznawcze. Te ostatnie zaś wpływają na efektywność przyswajania wiedzy i orientowania się w „szkolnym świecie”.  

Celem terapii SI jest przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów, a w efekcie – „upłynnienie” i udoskonalenie codziennego funkcjonowania wśród kształtów, barw, odległości, zapachów czy dźwięków… Terapia SI usprawnia jakość przesyłania informacji, odpowiada za równowagę, orientację przestrzenną i „czucie” własnego ciała.

Terapia SI polega na dostarczaniu dziecku pewnej ilości bodźców sensorycznych, za pomocą – między innymi – specjalistycznego sprzętu: hamaków, sprzętów wymagających utrzymanie równowagi (np. deskorolka), materiałów o różnej fakturze do stymulacji dotykowej, materiałów do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Trudność zadań, ich kolejność i ilość musi być wyznaczona przez wyspecjalizowanego w tym zakresie terapeutę.

Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy, przy częstotliwości jednego, dwóch spotkań z terapeutą w tygodniu. Czas oraz intensywność pracy zależy oczywiście od indywidualnych predyspozycji dziecka, tempa jego postępów oraz od stopnia nasilenia zaburzeń integracji sensorycznej.