Zajęcia dla kandydatów do I klasy

SZKOŁA PIERWSZEJ KLASY
CYKL ZAJĘĆ DLA DZIECI!

To pasjonujące zajęcia dla starszych przedszkolaków,  przygotowujące Twoje dziecko do pierwszej klasy, pomagające osiągnąć dojrzałość szkolną i rozwinąć kompetencje kluczowe. Najważniejszym elementem w procesie edukacji dzieci jest rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie zbadali, że aby dziecko odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinno we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

  • ruchu lub bezruchu ciała • skupienia uwagi • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców
  • określenie ograniczeń własnego ciała • panowanie nad własnym zachowaniem.

 Dzięki kształtowaniu takich umiejętności dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – dziecko rozwija potencjał intelektualny i kreatywny, wszystkich rodzajów inteligencji:

  • matematyczno-logiczną • ruchową • językową • wizualno-przestrzenną • muzyczną • intrapersonalną (refleksyjną) • interpersonalną • przyrodniczą.

 UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – dziecko nabywa umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym, co osiągamy przez:

  • refleksję grupowa • praca zespołowa • wspólne sukcesy • wspólna zabawa
  • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Zajęcia prowadzone według autorskiego pomysłu, opracowanego przez nauczycieli Mojej Szkoły,   z wykorzystaniem  wielu wartościowych programów, m.in. :

Klucz do Uczenia– program stworzony w Wielkiej Brytanii przez Galinę Dolya, według  teorii Lwa Wygotskiego.

Oparty na badaniach naukowych program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rozwijający wczesne umiejętności akademickie, których dzieci będą potrzebowały by odnieść sukces w szkole i poza nią.

Dziecięca matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Metoda Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach 17-18.30   ( 2 jednostki  lekcyjne) w tym  :

2 sesje Klucza do Uczenia, 1 sesja relaksacyjna, 1 sesja muzyczna , 1 sesja matematyczna           

Terminarz kursu:       –  12 zajęć

18,25 marca,

1,8,15,29 kwietnia,

1,13,20,27 maja,

3,10 czerwca

Koszt 840 / cały cykl

Płatność  : w  ratach   za 3 spotkania –   210zł ,  lub jednorazowo ze zniżką  760 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez Sekretariat szkoły.

Telefonicznie – 22 497 97 98

Mailowo – sekretariat@moja-szkola.org

 

ZAPRASZAMY!