Psycholog

Dbając o jak najwyższy poziom rozwoju intelektualnego dzieci, zapewniając optymalne warunki do zdobywania wiedzy, nauki języków, odkrywania i rozwijania naturalnych zasobów i potencjałów, jakie drzemią w każdym z nich, nie zapominamy, jak ważną jest sfera uczuciowa dziecka. Prawidłowy rozwój emocjonalny jest fundamentem dalszego funkcjonowania. Od tego, czy nasze dziecko będzie potrafiło radzić sobie z całą gamą emocji, zależeć będzie w przyszłości jego poczucie wartości, zaufanie do siebie, jakość relacji z innymi ludźmi, rozumienie ich.

W Mojej Szkole, w programie, który realizujemy podczas codziennych zajęć, nie mogło zabraknąć spotkań z psychologiem. Co najmniej raz w tygodniu odbywają się zajęcia Komunikacji, podczas których bierzemy na warsztat, śledzimy i „rozpuszczamy” małe i duże dziecięce problemy, rozwiązujemy konflikty, uczymy się wyrażania emocji, a także nazywania i rozumienia uczuć własnych i cudzych.

W ramach współpracy z psychologiem proponujemy rodzicom także: