Oferta edukacyjna Mojej Szkoły

Oferta edukacyjna Mojej Szkoły, poza tym, że realizuje podstawę programową, opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, odwołuje się do ich doświadczeń, a także przygotowuje do życia w zmieniających się warunkach i sytuacjach.

Marzeniem każdego rodzica i każdego dobrego nauczyciela jest to, aby samopoczucie dziecka stojącego u progu szkolnej edukacji było jak najlepsze oraz aby jego wszelkie talenty i umiejętności były rozwijane i udoskonalane. Nasze liczne kółka zainteresowań oraz nacisk na obowiązkowe przedmioty dodatkowe  sprawiają, że oferta jest bogatsza od tego, co proponuje wiele innych szkół. Ponadto, poprzez przeprowadzany przez nas test inteligencji wielorakich uzyskujemy wiedzę, dzięki której możemy dostosować zajęcia do profilu uczenia się dzieci.

Według zaleceń Unii Europejskiej, popartych stanowiskiem MEN, do programów szkolnych wprowadzono następujące treści, które w Mojej Szkole stają się priorytetem: 

  • Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. Kładziemy nacisk na inwencję ucznia; na to, aby wykazywał się samodzielnością i niezależnością oraz wymyślał, planował, opracowywał i wykonywał postawiony przed sobą cel lub zadanie. 
  • Skuteczna komunikacja poprzez znajomość języków obcych, oraz opanowanie nowych technologii komunikacyjnych (zajęcia TUS prowadzone przez doświadczonego pedagoga, zwiększenie i zróżnicowanie programu zajęć języka angielskiego, wprowadzenie dodatkowego języka obcego).
  • Efektywne współdziałanie w zespole mające na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadanie oraz budowanie przyjaznej atmosfery i wzajemnego zaufania (realizowane w każdym roku szkolnym prace projektowe angażująca wszystkie klasy). 
  • Twórcze rozwiązywanie problemów poprzez kreatywne i niestandardowe podejście do zadania. Wykorzystywanie systemu nagród, dążenie do nieoczywistych rozwiązań oraz pobudzanie myślenia na wielu rozmaitych płaszczyznach (np. zajęcia Twórcze Myślenie, zajęcia projektowe, Science). 
  • Efektywne posługiwanie się techniką informacyjną. Stawiamy na naukę świadomego wykorzystywania osiągnięć współczesnej techniki bez uzależniającego i bezkrytycznego stosunku do nowoczesnych technologii (zajęcia komputerowe ze specjalistą, pracownia komputerowa, kółko multimedialne – SIECIAKI,  żywy i aktualizowany fanpage szkoły na portalu Facebook). 
  • Zwiększenie liczby zabaw ruchowych, będących niezbędnym elementem nauki oraz integracji myślenia z działaniem (edukacyjna kinezjologia Paula Dennisona), a także zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, spacery i zajęcia w terenie (Basen, Judo, Karate, elementy Original Play, Gimnastyka korekcyjna). 

 

Ramowy Plan Nauczania  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej w Łomiankach

I etap edukacyjny

Zajęcia obowiązkowe, objęte opłatą czesnego:

Rok szkolny2020/2021
-Edukacja wczesnoszkolna 16 +2
-Język angielski7
 w  tym zajęcia: 
Programowe 
aktywizujące: SCIENCE, ANGIELSKI DOOKOŁA ŚWIATA 
MUSIC & ART.  
-Religia/ FILOZOFIA (do decyzji)2
-TUS (trening umiejętności społecznych1
-Wychowanie fizyczne4


II etap edukacyjny

Zajęcia obowiązkowe, objęte opłatą czesnego:

 

Rok szkolny2020/2021
-Język polski5
-Język angielski7
W tym zajęcia: 
programowe 
aktywizujące: 
Music &Art, Laboratorium naukowe, Angielski dookoła świata, CBC 
Literature 
-Matematyka4, 5 
-Informatyka1
-Historia i społeczeństwo1,2
-Przyroda2
-Biologia   2
-Chemia    2
-Fizyka                           2
-Muzyka/MUSIC & ART. 1
-Język hiszpański2
-Religia/filozofia (do decyzji)

 

-TUS (trening umiejętności społecznych)

2

 

1

FOS (funkcjonowanie osobiste i społeczne)1
-Wychowanie fizyczne4
-Godzina wychowawcza1

 

 

Opieka świetlicowa/zajęcia dodatkowe 15:00-18:00
Opieka świetlicowa 7:30-8:15Rozpoczęcie zajęć o godz. 8:15, zakończenie około godz. 15:00

Oferta  zajęć dodatkowych:

  • W RAMACH CZESNEGO
  • DODATKOWO PŁATNE