Opieka psychologiczna w MOJEJ SZKOLE

pieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach to obszar przez wiele lat zaniedbywany. W Mojej Szkole zapewniamy nie tylko stałą obecność pedagoga szkolnego, ale także dostęp do opieki specjalistów mających wszelkie predyspozycje do tego, by móc pochylić się nad zróżnicowanymi problemami dzieci. Zgodnie z zaleceniami MEN rozpoznajemy i dążymy do zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia.
Nasze działania w tym zakresie to przede wszystkim:

  • wnikliwe analizowanie pierwszych symptomów lub obecnych już trudności w nauce na każdym etapie edukacyjnym, podejmowanie współpracy z rodzicami w celu ich niwelowania, kierowanie uczniów na specjalistyczne diagnozy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • opracowywanie indywidualnych planów działań edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną, zarówno na podstawie zaleceń specjalistycznych poradni, jak i wskazówek dla rodziców oraz nauczycieli pracujących z uczniem,
  • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z rozpoznanymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • objęcie opieką psychologa uczniów znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, mających problemy adaptacyjne, emocjonalne, motywacyjne itp.Współpracujemy z doświadczonymi i  specjalistami, dysponujemy miejscem i sprzętem do prowadzenia terapii, oraz ćwiczeń.